ŠIROKI ASORTIMAN VREĆICA

Za sve naše proizvode posjedujemo certifikate za prehrambenu industriju i namjenu, također zadovoljavamo sve standarde te smo se prilagodili PRAVILNIKU O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI. Posjedujemo sve certifikate kojima našim cijenjenim kupcima omogućavamo kontinuirano i bezbrižno poslovanje!

    VREĆICE ZA ZAMRZIVAČE PE-HD i PE-LD

-1 kg  (1L)        - Ne naplaćuju se    + certifikat

-2 kg  (2L)        - Ne naplaćuju se    + certifikat

-3 kg  (3L)        - Ne naplaćuju se    + certifikat

-4 kg  (4L)        - Ne naplaćuju se    + certifikat

-5 kg  (5L)        - Ne naplaćuju se    + certifikat

NAPOMENA: Narudžba veća od 10.000 komada

 - Mogućnost proizvodnje:

                                     + SVE BOJE

                                     + SVE DIMENZIJE

                                     + TISAK

Sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži 

    TRGOVAČKE VREĆICE PE-HD i PE-LD

-240x450         - Ne naplaćuju se    + certifikat

-270x500         - Ne naplaćuju se    + certifikat

-270x600         - Ne naplaćuju se    + certifikat

-JUMBO           - NAPLAĆUJU SE     + certifikat

-ZA MED          - NAPLAĆUJU SE     + certifikat

NAPOMENA: Narudžba veća od 10.000 komada

 - Mogućnost proizvodnje:

                                     + SVE BOJE

                                     + SVE DIMENZIJE

                                     + TISAK

Sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži 

    VREĆE ZA SMEĆE + KOMUNALNE

-700x1100 - VELIKE     - NAPLAĆUJU SE    + certifikat

-500x700   - MALE       - NAPLAĆUJU SE    + certifikat

NAPOMENA: Narudžba veća od 10.000 komada

 - Mogućnost proizvodnje:

                                     + SVE BOJE

                                     + SVE DIMENZIJE

                                     + TISAK

Također, izrađujemo i posebne vreće za sortiranje komunalnog otpada za komunalna poduzeća. 

Sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži 

    TRGOVAČKE VREĆICE PE-HD i PE-LD

NAPOMENA: Narudžba veća od 10.000 komada

 - Mogućnost proizvodnje:

                                     + SVE BOJE

                                     + SVE DIMENZIJE

                                     + TISAK

Sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži 

    TRGOVAČKE VREĆICE PE-HD i PE-LD  FLEXO

-240x450         - Naplaćuje se   + certifikat

-270x500         - Naplaćuje se   + certifikat

-270x600         - Naplaćuje se   + certifikat

-Prilagođene dimenzije             + certifikat

NAPOMENA: Narudžba veća od 10.000 komada

 - Mogućnost proizvodnje:

                                     + SVE BOJE

                                     + SVE DIMENZIJE

                                     + TISAK

Sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži 

    PE-HD rukavice za jednokratnu upotrebu

-PE-HD rukavice   - Ne naplaćuju se    + certifikat

Sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži 

    TRGOVAČKE VREĆICE PE-HD i PE-LD

NAPOMENA: Narudžba veća od 10.000 komada

 - Mogućnost proizvodnje:

                                     + SVE BOJE

                                     + SVE DIMENZIJE

                                     + TISAK

Sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži 

 TRGOVAČKE VREĆICE PE-HD i PE-LD  BANANA

-240x450         - Naplaćuje se   + certifikat

-270x500         - Naplaćuje se   + certifikat

-270x600         - Naplaćuje se   + certifikat

-Prilagođene dimenzije             + certifikat

NAPOMENA: Narudžba veća od 10.000 komada

 - Mogućnost proizvodnje:

                                     + SVE BOJE

                                     + SVE DIMENZIJE

                                     + TISAK

Sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži 

                    VREĆICE ZA BUTELJE

 - PRILAGOĐENE DIMENZIJE - NAPLAĆUJE SE + certifikat

NAPOMENA: Narudžba veća od 5.000 komada

 - Mogućnost proizvodnje:

                                     + SVE BOJE

                                     + SVE DIMENZIJE

                                     + TISAK

Sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži 

Proizvodi koji su stanrdnih dimenzija dostupni su na lageru.

Svaki proizvod može se prilagoditi prema željama i potrebama kupaca.

Vuplast d.o.o. - Nositelj patentne prijave - BIOHAZARD vreća za pranje kontaminirane odjeće